Malta’da İş Kurmak
Malta'da İş Kurmak

Bir zamanlar İngiliz sömürüsü olan Malta, 1964 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bu küçük ada ülkesi  1974 yılında ise cumhuriyetçi yönetim şekline geçmiştir. Ayrıca 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılan ülke; 2007 yılından itibaren ise Schengen bölgesi ülkelerinden biri olmuştur. Para birimi  Euro ve dili İngilizce olan ülke, istikrarlı bir siyasi atmosfere sahiptir.  Ekonomisinin sürekli büyüyen yapıda olması ve düşük işsizlik oranları Euro Bölgesi ekonomilerinde ön plana çıkmasını sağlamıştır. Ülkenin coğrafi yapısı, Avrupa ülkelerine yakınlığı gibi pek çok sebep ülkeye yoğun bir göç talebinin olmasını sağlamıştır. Sağladığı vergi avantajı sayesinde yatırımcıların dikkatini çeken ülke, iş kurmak isteyen kişiler için daha birçok avantaj sağlamaktadır.

Malta'da İş Kurmak

Malta’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Avrupa Birliği ülkesi olan MaltaAB’nin üye ülkelerine sağladığı ekonomik avantajlardan ve teşviklerden faydalanmaktadır. Ayrıca para biriminin Euro olması ve dilinin İngilizce olması AB ülkeleriyle olan  ticari ilişkilerinde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Malta’nın girişimcilere sağladığı avantajlar ise;

 • Bilindiği gibi iş kurmak isteyen bir kişi için vergi sistemi çok önemlidir. Bu noktada da Malta, girişimcilere vergisel alanda da birçok avantaj sağlamaktadır. Ülkede kurumlar vergisi oranı yıllık kar üzerinden %35’tir. Fakat ülke Malta’da ikamet etmeyen şirket ortaklarına vergi iadesi yapmaktadır. Bu durumda şirketler, vergi indirimi yapıldıktan sonra sadece %5 oranında kurumlar vergisi ödemiş olmaktadır.  Diğer Avrupa ülkelerine göre; Malta’nın uyguladığı bu vergi politikası şirket kurmak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen şirket ortaklarının ikili bir şirket yapısına sahip olması ve ülkede ikamet etmemeleri gerekmektedir.
 • Malta, birçok ülkeyle imzaladığı anlaşmalar sayesinde girişimcilerine çifte bir vergi yükü yüklemez. Ayrıca çifte vergi muafiyeti anlaşması olmasa dahi mevzuatı sayesinde girişimcilerine Malta dışında elde ettiği kazançlardan vergi muafiyeti sağlamaktadır.
 • Malta’da şirket kurmak isteyen girişimciler şirket kurulum işlemlerini cüzi miktarlarla gerçekleştirmekte ve kurulum işlemlerini 48 saatte tamamlamaktadır.

Malta’da Şirket Kurmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Mimari yapısı, denizi ve dil okullarıyla ön plana çıkan Malta,  ayrıca sağladığı avantajlar sayesinde son yıllarda iş kurmak isteyenlerin de gözdesi olmuş durumdadır.   Malta  hükümetinin teşvik edici politikaları ve ülke ekonomisinin sürekli büyüme eğiliminde olması yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir.  Malta’da şirket kurmak isteyen yatırımcılar  belirli bazı prosedürleri tamamlamaları gerekmektedir. Malta’da şirket kurmak isteyenlerin bilmesi gerekenler;

 • Malta’da şirket kurmak için ikametgah zorunluluğu yoktur ve şirket kurmak için Malta’ya gitmenize gerek yoktur. Fakat kurulum işlemlerini tamamlamak için avukatınıza vekalet vermeniz gerekmektedir.
 • Malta’da mevzuatın belirlediği bazı şartları sağladıktan sonra tek hissedarlı bir şirket kurulabilmektedir. Şirket kurmak isteyen hissedarlar gerçek ya da tüzel kişilik olabilirler. Hissedarların yılda bir kez şirket genel kurulunu toplaması zorunludur.
 • Şirket kurmak isteyen kişi veya kurumlar şirketler hukukunda belirlenen minimum ana sermayeye göre şirketlerini kurarlar. Bu sermaye şirketin resmi banka hesabına bankanın aldığı masraflar düşülerek hemen kullanıma hazır bir şekilde yatırılır.
 • Ticaret siciline başvuru ve diğer gerekli olan tüm belgeleri tamamladıktan sonra şirket tescil işlemleri 2 ya da 4 gün içerisinde tamamlanır.
 • Malta’da şirket kurmak isteyenlerin Malta bankalarında bir hesabı olma zorunluluğu yoktur. İstenirse farklı bir ülkede şirketin banka hesapları tutulabilir.
 • Malta’da şirket kuran yatırımcılar gelirlerini kendi ülkelerine götürmek istediklerinde kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan para üzerinden herhangi ek bir vergi ödemezler. Fakat kendi ülkelerinden kesilecek olan miktarla alakalı durumlar için yetkili mali müşavirlerinden yardım almaları gerekmektedir.
 • Malta’da şirket kurmak isteyen bir kişinin ülke içinde bir ofisinin olma zorunluğu yoktur. Fakat resmi bir şirket adresi olmak zorundadır. Yatırımcılar genellikle hizmet aldıkları avukatlık ofisini şirket adresi olarak belirlerler.
 • Malta’da şirket açmak isteyenlerin istihdam zorunluluğu yoktur. Fakat şirketin çalışanlarının olması şirkete büyük avantajlar sağlayacaktır.
 • Malta’da şirket kurmak isteyen girişimciler ayrıca Malta’da lisanslı bir mali müşavirlik firmasından yıllık mali müşavirlik hizmetleri ve şirket denetimleri için hizmet almak zorundadır.
 • Malta hükümeti şirket kurmak isteyen yatırımcılara kurumlar vergisi dışında herhangi bir vergi ödetmez.
 • Malta’da şirket kuran girişimciler ayrıca belirli şartları sağladıktan sonra kurdukları şirket üzerinden oturma ve çalışma izni alabilmektedirler.

Malta hükümetinin uyguladığı ekonomi politikaları, son yıllarda yaptığı yatırımlar, vergi avantajları, desteklediği projeler ve dijital platformlarla iç içe olması Malta’nın popülerliğini yatırımcılar açısından gün geçtikçe artırmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir