1. Anasayfa
  2. Vatandaşlık ve Oturum

Malta Vatandaşı Olmanın Şartları

Malta Vatandaşı Olmanın Şartları

Dünya ülkeleri arasında en prestijli 10 vatandaşlık arasında yer alan Malta vatandaşlığı, insanlara birçok avantaj sunmaktadır. Nitekim Malta vatandaşı olan kişiler; en temel hak olarak Malta’da yaşama, okuma ve çalışma haklarına sahip olurlar. 2017 yılı itibariyle açıklanan veriler ışığında dünyanın en düşük işsizlik oranına sahip olan Malta’da insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca; ekonomik ve politik yönden sıkıntılı zamanlar geçiren diğer ülke vatandaşları arasında Malta vatandaşı olmak oldukça iyi bir fikir olmaya başladı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Malta Hükümeti, Vatandaşlık Kanununda yaptığı değişikliklerle beraber; vatandaş olmanın şartlarını hafifletti.

Malta vatandaşı olmanın şart ve esaslarını düzenleyen Malta Vatandaşlık Kanunu; 2013 yılında düzenlendikten sonra 2014 yılı ile beraber uygulanmaya koyuldu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yatırım yolu ile Malta vatandaşlığı alınmasının önü açıldı. Nitekim birçok insan yatırım yapmak yolu ile hem Malta hem de Avrupa Birliği vatandaşı olmak istiyor. Bu kapsamda vatandaşlık için başvurmayı düşünenler için; Malta vatandaşı olmanın şartlarını inceledik.

  • 18 Yaşını Tamamlamak

Malta vatandaşlığı için asıl başvuru yapacak kişinin en az 18 yaşını tamamlamış olması gereklidir. Ancak asıl başvuru sahibinin çocukları için bu şart aranmamaktadır. Çocukların yerine ebeveynlerin izni yeterli olacaktır.

  • Vatandaşlık Şartının Sağlanması

Malta vatandaşlığı; evlilik yolu ile, kan bağı ile, yatırım yolu ile, çalışma ve iş yolu ile olmak üzere 4-5 çeşit yöntemle kazanılabilir. Bu anlamda öncelikle bu yöntemlerden birinin şartlarının sağlanması gereklidir. Nitekim yatırım yolu ile vatandaşlık almak isteyenlerin yatırımlarını yapmış olması, evlilik yolu ile vatandaşlık almak isteyenlerin Malta vatandaşı ile evlenmiş olması gereklidir. Yani en azından vatandaşlığa esas olacak koşulun sağlanması lazım olur.

  • Gerekli Sürelerin Dolması

Vatandaşlığın kazanılma türüne göre değişmekle beraber; Malta vatandaşlığı için ortalam 1 ila 5 yıl arasında bir bekleme süresi vardır. Malta vatandaşlığına başvuru yapacak kişiler dayanak noktalarına göre bu süreleri doldurmalıdır.

  • Eksikliklerin Tamamlanması

Esas koşulları sağladıktan sonra bir aracı kurum vasıtasıyla yahut doğrudan doğruya Göçmen Bürosuna başvurulur. Malta vatandaşı olmak isteyenlerin başvurularını alan Göçmen Bürosu; şekli eksikliklerin olup olmadığını kontrol ederek başvuru sahibini yapması gerekenler hakkında bilgilendirir. Tüm eksikliklerin tamamlanmasının ardından başvuru için tahkikat süresi başlayabilir. Bu başvuru süreci ortalama olarak 2 yıl gibi bir zaman alabilir.

  • Global Sağlık Sigortası

Malta vatandaşlığına asıl başvuran kişi ve varsa ailesinin her üyesi için global sağlık sigortası yaptırılmalıdır. Ortalama bedeli 50.000 Euro olan bu sigorta, her başvurucu için ayrı ayrı olarak yaptırılmalı ve başvuru evrakları arasında sunulmalıdır.

  • Tahkikat Masraflarının Karşılanması

Malta Hükümeti tarafından başvuru sahiplerini kapsayacak şekilde yürütülecek olan tahkikat için bir bedel ödenmesi gereklidir. Bu bedel asıl başvuru sahibi için 7.500 Euro olurken diğer aile üyeleri için 5.000 Euro ile 3.500 Euro arasında değişmektedir. Nitekim tahkikat ücretleri dışında tüm koşullar sağlanmış olsa dahi başvuru incelenmeye dahi alınmaz.

  • Temiz Adli Sicil Kaydı

Dünyanın en sakin ülkeleri arasında yer alan Malta, vatandaşlığına alacağı kişilerin; sorunlu insanları olmaması için başvuru sahiplerinin sicil kayıtlarının temiz olmasını aramaktadır. Başvuru sahiplerinin son 5 sene içerisinde herhangi bir suçtan adli siciline bir kayıt düşülmüş olması halinde; o kişilerin başvuruları reddedilir. Bu anlamda Malta vatandaşı olmak isteyenlerin tefferuatlı adli sicil belgelerini; başvuru evrakları arasında sunmaları gereklidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir