1. Anasayfa
 2. Vatandaşlık ve Oturum

Malta Vatandaşı Nasıl Olunur?

Malta Vatandaşı Nasıl Olunur?

Malta; masmavi denizi, sıcak kumsalları, doğa harikası coğrafyası ile dünyanın en güzel ada ülkelerinin başında gelir. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılan Malta; o tarihten itibaren bir Avrupa ülkesi olarak kabul ediliyor. Malta’da demokratik toplum bilincinin yerleşmiş olmasının dışında ülkedeki eğitim ve adalet sistemi dünyanın diğer ülkelerine örnek olabilecek niteliktedir. Nitekim dünyanın her yerinden insanlar; Malta’ya eğitim almak yahut yaşamak için geliyorlar. Malta’nın hem bu kadar güzel olması hem de Schengen ülkeleri arasında yer alması; insanlar arasında “Malta Vatandaşı Nasıl Olunur?” sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Her sene yılbaşından önce Malta hükümeti tarafından yayınlanan ve o sene Malta vatandaşı olmaya hak kazanan kişilerin duyurulduğu listede 2018 yılı itibariyle Türkiye’den Sabancı ailesi dahil olmak üzere birçok ünlü insanın ismi yer aldı. Bu anlamda ülkemizde bulunan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin insanları farklı alternatifler aramaya ittiğini söyleyebiliriz. Nitekim Malta, 2013 yıllında kabul ettiği vatandaşlık kanunu ile yabancı ülke vatandaşlarına çeşitli yollar ile vatandaş olma hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda Malta vatandaşı olmak isteyen ancak nasıl olacağını bilemeyen kişiler için bir inceleme yazısı hazırladık.

Malta Vatandaşı Olmanın Yolları Nelerdir?

Malta vatandaşı olabilmek için birçok yol bulunmaktadır. Malta 2013 yılında yayınladığı Vatandaşlık Kanunu ile beraber; Malta vatandaşı olmak isteyen insanlara oldukça kolaylık sağlamıştır. Malta vatandaşı olmanın yollarını; evlilik ile, yatırım yolu ile, aile bağı ile, eğitim ve iş yoluyla olmak üzere 5’e ayırabiliriz.

 • Evlilik Yolu ile Malta Vatandaşı Olmak

Evlilik yolu ile Malta vatandaşı olabilmek için öncelikle Malta vatandaşı olan bir bay veya bayan ile evlenilmesi gereklidir. Nitekim Malta vatandaşı olan biriyle evlenilmesi halinde Malta hükümetinden oturma izni alınabilir. Bu oturma iznine binaen Malta’da 5 sene sürekli halde ikamet edilmesi ile beraber Malta vatandaşlığına hak kazanabilirler. Evlilik yolu ile vatandaş olmak için başvuru yaparken evlilik ile ilgili resmi belgelerin de sunulması lazım olur.

 • Aile Bağı İle Malta Vatandaşı Olmak

Annesi veya babasından biri Malta vatandaşı olan kimseler hayatlarının her döneminde Malta vatandaşı olabilmek için başvuru yapabilirler. Ayrıca ebeveynleri Malta vatandaşı olmamasına rağmen Malta sınırları içerisinde doğan her çocuk da doğal olarak Malta vatandaşlığını kazanır. Bu kişilerin başka bir ülkenin vatandaşlığında bulunması halinde; 18 yaşından sonra Malta vatandaşlığına başvurmak suretiyle çifte vatandaş olma hakları da vardır. Ancak aile bağı ile Malta vatandaşı olabilmek için başvuru sırasında; doğum belgesi, aile sicil belgesi gibi ispatlayıcı belgelerin ilgili kuruma sunulması gereklidir. Nitekim aile bağını kanıtlayan kişilerin Malta vatandaşlığı başvuruları sorun olmadan kabul edilir.

 • Yatırım Yolu ile Malta Vatandaşı Olmak

Yatırım yolu ile Malta vatandaşı olma sistemi; Malta Hükümeti tarafından 2013 yılında düzenlenen Vatandaşlık Kanunu ile gelen yeni bir sistemdir. Bu sistem 2014 yılı itibariyle uygulanmaya başlamasına rağmen kısa bir sürede binlerce insan yatırım yolu ile Malta vatandaşı oldu. Yatırım yolu ile Malta vatandaşı olmak için üç farklı seçenek mevcuttur.

Bu seçeneklerden ilki Malta ülkesinin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla başvuru sahibinin Malta Hazinesine 650 bin Euro ödeme yapmasıdır. Bu sistemde kişinin bir sene Malta’da ikamet etmesi koşulu ile Malta vatandaşı olması mümkündür. Ayrıca başvuru sahibinin eşi, çocuğu, annesi ve babası için de ortalama kişi başı 50 bin Euro ödeme yapılması halinde bu kişiler de Malta vatandaşlığını alabilirler.

Bu parayı vermek istemeyenler Malta ülkesinden 350 bin Euro’dan az olmamak üzere Gayrimenkul satın almaları yahut yıllık 15 bin Euro’dan az olmamak üzere gayrimenkul kiralamaları halinde de Malta vatandaşı olabilirler. Ancak bu yol ile vatandaşlığın alınabilmesi için en az 5 sene bu yatırımın devam etmesi gereklidir.Malta’dan yatırım yolu ile vatandaşlık almanın diğer bir yöntemi ise Malta Hükümeti tarafından her sene belirlenen hisselere; 5 yıl içerisinde toplamda 150 bin Euro civarında yatırım yapılmasıdır. Hisse senetlerine yapılan yatırımın 5 sene devam etmesi halinde Malta vatandaşlığı kazanılır. Akabinde vatandaşlığı alan kişiler hisse senetlerini satarak paralarını geri çekebilirler.

 • Eğitim ve İş Yolu İle Malta Vatandaşı Olmak

Malta hükümeti; ülkedeki üretimi ve istihdamı arttırmak amacıyla her sene belirlediği sektörlerde çalışmak isteyen yabancı kişilere; oturma ve çalışma izni vermektedir. Ancak bu kapsamda oturma ve çalışma izni alınabilmesi için mutlak surette istihdam açığı olan bir sektör bulunması gereklidir. Oturma ve çalışma izni alan kişinin bu şekilde 5 sene boyunca Malta’da ikamet etmesi ve 100 bin Euro civarında yatırım yapması lazım olur.

Malta’da hali hazırda eğitim alan kişiler de; eğitimlerinin bitmesinin ardından bir sektörde çalışmak üzere oturma ve çalışma izni alıp ardından Malta vatandaşı olabilirler.

Malta Vatandaşı Ne Kadar Sürede Alınır?

Malta vatandaşı olmak için yapılan başvuru süreçleri ortalama olarak 2 sene sürmektedir. Bu sürecin yaklaşık 2 ayı hazırlık aşaması, 3-4 ayı başvurunun değerlendirilmesi, verilen karar uyarınca 5-6 ay yatırımların yapılması sürmektedir. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından yaklaşık bir sene içerisinde Malta vatandaşlığına ilişkin sertifika kişilerin eline ulaşmaktadır. Başvuruların reddedilmesi halinde ise, bu süreç ortalama olarak 5-6 gibi bir zamanda sonuçlanır.

Malta Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malta vatandaşlığına başvuru yapabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında Malta’nın dünyanın en az suç işlenen ülkesi olması nedeniyle; vatandaş olmak isteyenlerin adli sicil kayıtlarının temiz olması lazım olur. Vatandaşlığın kazanılma yoluna göre değişmekle beraber ortalama olarak Malta’da 5 sene ikamet edilmesi koşullarını sağlayan kişiler Malta Göçmenlik Büroları ile görüşerek başvuru hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Malta Vatandaşı Olmanın Avantajları Nedir?

Malta vatandaşı olmaya hak kazanan kişiler;

 • Malta vatandaşlığıyla beraber aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşlığına da hak kazanıldığı için tüm Avrupa ülkelerine vizesiz giriş yapabilirler.
 • Aynı zamanda Schengen ülkelerinden herhangi bir ikamet veya çalışma izni alınmasına gerek olmadan Avrupa’nın her yerinde istediği gibi çalışabilir veya yaşayabilirler.
 • Avrupa dışındaki toplam 168 ülkeye vizesiz olarak giriş yapabilirler.
 • Malta vatandaşlığına hak kazanan kişinin annesi, babası, eşi ya da çocuğu bulunması halinde de o kişilerde bu haklardan yararlanabilirler.
 • Ayrıca başka bir ülkenin de vatandaşlığını hali hazırda bulunduran kişiler, o ülkenin vatandaşlığından çıkmasına gerek olmadan Malta vatandaşlığının sağladığı hak ve avantajlardan yararlanabilirler.
 • Bir Avrupa Birliği vatandaşı gibi tüm sağlık garantilerinden yararlanabilirler.
 • Malta sınırları dışında başka bir ülkeden emek veya sermaye üzerinden elde edilen gelirler için ayrıca bir vergilendirmeye tabi olmazlar. Malta’da hali hazırda ikamet etmeyen kişiler sadece Malta üzerinden elde ettikleri gelirler için cuzi miktarda vergilendirmeye tabi olurlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir