1. Anasayfa
  2. Vatandaşlık ve Oturum

Malta Yatırım Yolu İle Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Malta Yatırım Yolu İle Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Akdeniz’in en güzel ada ülkelerinden biri olan Malta; 2013 yılında kabul ettiği Malta Vatandaşlık Kanunu gereğince yatırım yolu ile Malta vatandaşlığının alınmasını kabul etti. Hali hazırda birçok Avrupa Birliği ülkesi; vatandaşlığını yatırım karşılığında vermektedir. Nitekim Malta’da ekonomik ve sosyal kalkınmanın artırılması amacıyla belirli şartlar altında vatandaşlığını veriyor. Ayrıca Malta’ya yatırım yapan kişilerin; annesi, babası, eşi ve çocukları da gerekli koşulların sağlanması halinde Malta vatandaşlığını kazanabilirler.

Demokratik toplum düzeninin en güzel örneklerinden biri olan Malta’dan yatırım yolu ile vatandaşlık almanın 3 farklı yolu bulunmaktadır. Bu yollar; Hazine yardımı, gayrimenkul edinimi ve hisse senedi satın alınması olarak ayrılır.

Malta Sosyal ve Ekonomik Kalkınmaya Yardım Yolu İle Vatandaşlık Alma

Malta vatandaşlığı almanın en kolay yöntemlerinden biri Sosyal ve Ekonomik kalkınma fonuna bağış yapılmasıdır. Nitekim 18 yaşını doldurmuş olan her birey, 650 bin Euro bağışta bulunmak suretiyle Malta vatandaşlığı almaya hak kazanabilir. Ancak bağış yapacak kişinin en azından 1 sene Malta’da ikamet etmesi gereklidir. Bu yöntemle Malta vatandaşlığı almak isteyenler; öncelikle Malta Göçmen Bürosu ile görüşerek; başvurularını iletebilirler. Başvuruyu alan göçmen bürosu, 2-3 ay içerisinde yapacağı denetimin ardından gerekli yatırımların yapılması amacıyla başvuru sahibine süre verir. Bu sürenin sonuna kadar gerekli bedelin yatırıldığının ispatlanması halinde bu kişiler Malta vatandaşlığına hak kazanırlar.

Sosyal ve Ekonomik kalkınmaya yardım yolu ile vatandaşlık almanın en iyi tarafı, diğer yöntemlerde aranan 5 yıllık zorunlu ikamet şartının aranmamasıdır. Nitekim başvuru sahipleri, gerekli yatırımları yapmalarının ardından bir sene içerisinde Malta vatandaşlığını resmi olarak kazanmış olurlar.

Kalkınma Fonuna yapılacak yardım ile vatandaşlık başvurusunda bulunan asıl başvuru sahipleri; varsa eşleri, çocukları, annesi ve babası için de vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Asıl başvuru sahibi dışında diğer aile üyeleri için 50 bin Euro ile 25 bin Euro arasında bir bedelin Kalkınma Fonuna bağışlanması gereklidir. Bu sayede asıl başvuru sahibi ile beraber ailesi de Malta vatandaşlığını kazanabilirler.

Malta’dan Gayrimenkul Edinme Yolu ile Vatandaşlık Alma

Malta Kalkınma fonuna bağış yapmak istemeyenler; Malta’da gayrimenkul edinme yolu ile vatandaşlık almayı tercih edebilirler. Bunun için; Malta sınırları içerisinde yer alan en az 350 bin Euro değeri bulunan gayrimenkulün satın alınması gereklidir. Gayrimenkulün satın alındığı tarihten itibaren 5 sene süreyle başvuru sahibinin adına kayıtlı olarak kalması gereklidir. Nitekim Malta ülkesine yapılacak bu yatırımın 5 sene boyunca ülkeden çıkarılmadan bekletilmesi gereklidir. Bu anlamda Malta vatandaşlığını kazanmak için gayrimenkul satın alan kişiler, 5 senenin sonunda vatandaşlık almaya hak kazanırlar.

Malta’dan gayrimenkul satın alabilecek durumu olmayan yabancı ülke vatandaşları ise; gayrimenkul kiralama yolu ile Malta vatandaşlığı almaya hak kazanabilirler. Ancak bu yöntemle vatandaşlığın kazanılması için en az 15.000 Euro bedeli bulunan gayrimenkulün 5 sene süreyle kiralanması gereklidir. Bu sürenin sonunda Malta vatandaşlığı kazanıldıktan sonra kira sözleşmesi sona erdirilebilir.

Malta Borsası Hisse Yatırımı ile Vatandaşlık Alma

Malta, her Avrupa ülkesi gibi ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla vatandaşlığını yatırım karşılığında vermektedir. Bu anlamda her sene Malta Hükümeti tarafından belirlenen hisselere 5 yıl süreyle 150 bin Euro’dan az olmamak üzere yatırım yapılması kaydıyla Malta vatandaşlığı verilmektedir. Yatırım yolu ile Malta vatandaşlığı almanın bir yolu olan hisse senedi yatırımı; 5 senenin sonunda geri çekilebilir. Nitekim Malta’dan vatandaşlık almak isteyen ancak ülkeye daimi olarak bağış yahut yatırım yapmak istemeyenler; hisse senedine yatırım yapıp beş senenin sonunda bu parayı karıyla beraber çekebilirler.

Hisse senetlerine yatırım yapmak için başlangıçta 150.000 Euro parası olmayanlar ise; 5 yıllık bekleme süresi içerisinde belirli dönemler düzenli şekilde hisse satın alarak bu koşulu sağlayabilirler. Ancak bu aralıklarla yatırım yapmak isteyenlerin Göçmen bürosundan kendilerine özel sunulan yatırım planını talep etmeleri lazım olur. Ancak alınan yatırım planına uygun hareket edilmemesi halinde Malta vatandaşlığı başvurusu reddedilir.

Yatırım Yolu ile Malta Vatandaşlığı Almanın Şartları

Yatırım yolu ile Malta vatandaşlığı programı kapsamında uygulanacak şart ve esaslar şu şekildedir;

  • Malta’dan yatırım yolu ile vatandaşlık programı kapsamında kabul edilecek başvuru sayısı toplamda 1.800 kişidir. Bu sayıya ulaşılması halinde yatırım yolu ile Malta vatandaşlığının kazanılması için açılan başvurular temelli olarak kapatılır. Yani bu yol ile verilecek olan vatandaşlık sayısı özel olarak kabul edilmiştir.
  • Yatırım yöntemlerinden herhangi birini yerine getiren asıl başvuru sahibi ile varsa ailesi için Avrupa ülkelerinde geçerli olarak kabul edilen Global Sağlık sigortasının da yapılması gereklidir. Global sağlık sigortasının güncel fiyatı 50.000 Euro civarındadır.
  • Yatırım yolu ile vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin; başvuru tarihinden evvel en az bir senelik Malta’da ikamet ettiğini ispatlaması lazım olur. Kural olarak son bir yıl içinde Malta’da ikamet etmeyen birinin başvurusu değerlendirmeye dahi alınmaz.
  • Malta vatandaşı olmanın en önemli şartlarından biri; 18 yaşının doldurmuş olan her bireyin Sadakat yemini etmesidir. Nitekim zorunlu şartlardan biri olan bu husus vatandaşlık sürecinin sonunda bir heyetin önünde açık bir şekilde yapılmalıdır.
  • Malta vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiler için yürütülecek olan tahkikat kapsamında asıl başvuru sahibinin 10.000 Euro, diğer aile üyeleri için 3.000 ila 5.000 Euro arasında kişi başı başvuru ücreti ödenmelidir.
  • Bu program; elit gelir seviyesine sahip kişileri hedeflediği için başvuru sahiplerinin hatırı sayılır bir gelire sahip olduklarını belgelemeleri de gereklidir.

Yatırım yolu ile Malta vatandaşı olmak isteyenler, bu hususta özel olarak hizmet veren anlaşmalı firmalar ile görüşerek daha detaylı bilgilere ulaşabilirler.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir