1. Anasayfa
  2. Gezi Rehberi

Malta Ekonomisi

Malta Ekonomisi

Resmi adıyla Malta Cumhuriyeti Güney Avrupa’da yer alır. Bir ada ülkesi olan Malta’nın iki resmi dili vardır: Maltaca ve İngilizce. Yerelde Maltaca tercih edilse de genellikle İngilizce hakimdir.

Malta küçük bir iç pazara sahiptir, ihtiyaç duyduğu gıdanın yalnızca yüzde 20’sini üretmektedir ve ham madde, sınırlı miktarda tatlı su temini ve güneş enerjisi dışında enerji kaynağı bulunmamaktadır. Tek kaynakları limanları ve eğitimli ve yetenekli insanlarıdır. Kalkınma, gemi inşası ve onarımı, ihracat için üretim, turizm ve son zamanlarda ücretsiz liman faaliyetleri ile finansal ve ticari hizmetlere dayanmaktadır.

Malta Ekonomisinin Gelişimi

Malta Ekonomisinin Gelişimi

1800’den önce, Maltalıların çoğu çiftçi veya balıkçıydı. O zamanlar pamuk, tütün ve tersaneler dışında çok az sanayi vardı. Savaşlar sırasında Malta’nın ekonomisi, Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle gelişti. 1869 yılında Süveyş kanalının açılması ile Akdeniz ana ticaret yolu haline geldi. Limana gelen gemilerin sayısında önemli bir artış görüldü.

1979’da Birleşik Krallık askeri üssü (büyük bir işveren ve hükumet gelirinin kaynağı) kapatıldı; sonuç olarak, gemi yapımında dünya çapında bir çöküşe yol açan 1980’lerin küresel durgunluğu Malta’yı özellikle zorladı ve çok sayıda fabrika kapatması oldu.

1990’lar boyunca kamu sektörü azaltıldı ve devlet teşebbüsleri özelleştirildi. Turizmin genişlemesi ve yatırımın, uluslararası ticaretin, maliye politikasının ve finansal hizmetler sektörünün serbestleştirilmesi, istikrarlı bir büyümeye yol açarak, son on yılda ortalama yüzde beş oldu.

İhracat talebinin düşmesi ve ekonominin 2001-04 döneminde durması nedeniyle uzun ve iyi istikrarlı büyüme 2001 yılında sona ermiştir. Dört yıllık durgunluktan sonra büyüme yeniden başladı, 2007’de yüzde 4,3’e ve 2008’de yüzde 4,4’e yükseldi. Ancak hızla kötüleşen uluslararası ekonomik koşullar ve küresel talep düşüşü 2009 yılında büyümenin (–2,8 yüzde) çökmesine neden oldu. 2010 (yüzde 4,3) ve 2011–15 arasında yüzde bir ile üç oranında sabit kaldı.

Malta Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne katıldı ve Ocak 2008’de Malta lirasının yerini alarak euro para birimini kabul etti.

Şimdilerde yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir. Dünyanın en demokratik 18. ülkesidir.

Malta Büyük Limanı ve eğitim sektörü ülkenin en önemli gelir kaynaklarındandır. Malta’da yük gemilerinin yakıt ikmali yaptığı ve diğer hizmetler için durdukları liman vardır. Gemicilik, taşımacılık ve turizm ekonomilerini ayakta tutmaktadır. Neredeyse hiç doğal kaynağı yoktur. Tatlı su kaynakları kısıtlı olsa da bu doğal limanları sayesinde canlı bir ekonomiye sahiptir.
Güneş ve rüzgar enerji potansiyeline sahiptir fakat bu ihtiyaçlarını ithal etmektedir.

Ülkede aynı zamanda elektronik imalat da yapılmaktadır.Elektronik ve eczacılık gibi katma değeri yüksek ürünler için güçlü bir üretim üssü bulunmaktadır ve imalat sektöründe 250’den fazla yabancı sermayeli, ihracata yönelik işletme bulunmaktadır.

Ana Endüstrisi: Turizm, elektronik, gemi yapımı ve onarımı, inşaat, yiyecek ve içecek, eczacılık, ayakkabı, giyim, tütün, havacılık hizmetleri, finansal hizmetler, bilgi teknolojisi hizmetleridir.
İhracat Ürünleri: Makine ve mekanik cihazlar, mineral yakıtlar, yağlar ve ürünler, eczacılık ürünleri, basılı kitaplar ve gazeteler, uçaklar ve parçalar, oyuncaklar, oyunlar ve spor malzemeleri

Malta Turizm

Başlıca İhracat ortakları sırasıyla Almanya, Libya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Çin.

İthalat Ürünleri: Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünler, elektrikli makineler, uçaklar ve parçalar, makine ve mekanik cihazlar, plastik ve diğer yarı mamul ürünler, araçlar ve parçalar

Başlıca İthalat ortakları sırasıyla İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Yunanistan, İspanya ve Hollanda.

2016 yılında Malta’yı  2 milyondan fazla turist ziyaret etmiş ve turizm gelirleri 2 milyar Avronun üzerinde gerçekleşmiştir.

Schengen üyesi olan Malta diğer Avrupa ülkeleri tarafından da desteklenmektedir. Suç oranı düşüktür. İşsizlik oranı ise %3.5 (Mart 2020).

Malta ekonomisi yirmi yıldır ılımlı olarak serbest olan saflarına yavaş yavaş tırmanıyor. Özel tüketim, devam eden inşaat ve yatırım projeleri, sağlıklı dış talep ve turizm gelirleri nedeniyle GSYİH büyümesi son beş yıldır güçlü bir şekilde artmaktadır.

Malta’nın ekonomik özgürlüğü çoğunlukla serbest kategoriye sokarak iyileştirmesi için hükumet, ülkenin yaşlanan nüfusunun kamu maliyesi üzerinde artan baskı yaratması nedeniyle harcama kesintilerine, emeklilik ve sağlık reformuna devam etmesine öncelik vermek zorunda kalacak. İş kanununun yeniden şekillendirilmesi, halihazırda sağlam iş gücü piyasasını daha da yükseltebilir.

Malta, özellikle sürekli büyüme ve iş gücü için sürekli eğitimi teşvik eden politikalar nedeniyle nispeten düşük bir işsizlik oranını korumayı başardı. Küresel olarak Malta, yabancı yatırımlarda altıncı sırada. Orta ve uzun vadede ekonomik büyümeyi sürdürme olasılığı en yüksek ülkeler arasında ilk yirmi arasında yer alıyor.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir